Anja-1-258x300.jpg

Naam:                                  Anja Cats-Schoenmakers

Lid:                                         Bestuurslid, secretaris en lid schaduw fractie Ruimte en Milieu

Woonplaats:                      Woonachtig sinds 1992 in Haaksbergen

Email adres:                       contactformulier

In het dagelijks leven:     Gepensioneerd

 

Ik heb ervaring in de gezondheidszorg, voeding en Diëtetiek en plattelandsontwikkeling. Kennis opgedaan van milieu, ruimtelijke ordening, Europese subsidies en wetgeving. Bij overwegingen en

besluiten die je in je leven moet nemen, is het belangrijkste voor mij om relevante informatie boven

water te krijgen en betrouwbaar te zijn.