23 april 2019

 

Als diftar na chippen komt en als dat leidt tot het dumpen van afval en verhoging van kosten, moeten we dan wel gaan chippen? Onze afvalverwerker Twente Milieu NV is van mening dat we zeker moeten chippen om o.a. kosten te kunnen bewaken en efficiëntie te verbeteren.

 

Wat is uw mening? 

 

(uit Tubantia van 23 april 2019)