11 juli 2019

 

Zou het huidige college (samengesteld uit CDA, VVD en PvdA) goed geluisterd hebben naar de Raad?

En zou dit college in staat zijn om de geplunderde spaarpot weer voldoende te vullen om zo preventief toezicht te voorkomen?