Geschiedenis

Op 6 december 2001 werd er een nieuwe politieke partij opgericht in Haaksbergen, onder de naam 'Leefbaar Haaksbergen'. De reden hiervoor was dat een deel van de bevolking zich in toenemende mate ging ergeren aan de manier waarop er door de bestaande partijen politiek bedreven werd in deze gemeente. Voor veel inwoners werd de politiek gezien als een intern gericht gebeuren, dat de hen elke 4 jaar rond de verkiezingen allerlei beloftes deed, maar die vaak niet werden nagekomen. Het was in de tijd dat 'Leefbaar Nederland' zich landelijk manifesteerde door het initiatief van o.a. Pim Fortuin. Deze vond dat er in de landelijke politiek het nodige moest veranderen. Dit vond navolging in diverse gemeenten in het land en zo ook in Haaksbergen.

Bij de verkiezingen van 2002 kwam de partij voor het eerst als fractie in de gemeenteraad en dit is in wisselende samenstelling zo gebleven tot op de dag van vandaag. In 2010 werd Leefbaar een regerende partij met twee wethouders in het college.

 

Naamsverandering

Aan het einde van deze periode begon men, op grond van veranderingen in de maatschappij, na te denken over de naam. In overleg met de leden werd besloten deze te veranderen. Het leek echter niet verstandig dit voor de in 2018 te houden verkiezingen te realiseren. Een nieuwe naam zou in dat stadium bij veel inwoners tot verwarring kunnen leiden.

In een op een later tijdstip gehouden ledenvergadering is men unaniem achter het voorstel tot naamsverandering gaan staan en in de discussie daarna is de naam 'Haaksbergen Centraal' naar voren gekomen. De partij zal vanaf 22-08-2018 onder deze naam verder gaan. Uiteraard zal er volgens hetzelfde gedachtegoed als voorheen gehandeld worden en zullen we ons op dezelfde manier blijven inzetten

voor onze gemeente.