27 oktober 2019

 

Inloopbijeenkomst over bestemmingsplan Industrie-West

 

Op dinsdagavond 29 oktober zijn omwonenden, ondernemers en overige geïnteresseerden van harte welkom bij een inloopbijeenkomst over bedrijventerrein Industrie-West. Het Haaksbergse bedrijventerrein krijgt een nieuw bestemmingsplan. Vanaf 2017 heeft de gemeente hier aan gewerkt, samen met bewoners, bedrijven en vervolgens een klankbordgroep. Inmiddels is het bestemmingsplan in concept klaar. Tijd om het voor te leggen aan iedereen die wil.

 

Aan de westelijke rand van Haaksbergen ligt bedrijventerrein Industrie-West. Het terrein wordt deels omgeven door woonwijken. In een omgeving waar gewoond en tegelijkertijd gewerkt wordt moet je rekening houden met elkaar en elkaars belangen. In het nieuwe bestemmingsplan is daarom gelet op een goede balans tussen een fijne leefomgeving voor omwonenden én een werkbaar ondernemersklimaat. 

 

Contacten

Tijdens eerdere bijeenkomsten met omwonenden en ondernemers hoorde de gemeente wat de problemen en wensen in het gebied waren. Erg zinvol was ook een klankbordgroep van bewoners en bedrijven gedurende de tijd dat het bestemmingsplan op de tekentafel lag. De informatie die naar voren kwam is zo veel mogelijk gebruikt bij de realisering van het bestemmingsplan. Maar niet alles kan in een bestemmingsplan geregeld worden. Juist ook daarom waren de contacten tussen ondernemers en omwonenden goed. Zo werden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het doorgeven van klachten.

 

Niet meer hinder

Op kaarten en animaties zal tijdens de inloopbijeenkomst te zien zijn wat de plannen zijn met het bedrijventerrein. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Het opgestelde plan regelt wat er wel of niet mogelijk is op het bedrijventerrein. De achterliggende gedachte van het bestemmingsplan is dat er géén sprake mag zijn van toenemende hinder door bedrijvigheid richting de woonomgeving. En daarnaast worden bestaande rechten van bedrijven gerespecteerd.

 

Zachte randen 

Wat verder in het oog springt zijn de zogenaamde ‘zachte randen’ rond het bedrijventerrein. Dat wil zeggen dat als er nieuwe bedrijven komen aan de zuidelijke rand van het industrieterrein, deze dan minder belastend voor de omgeving zullen zijn. Door bijvoorbeeld minder geluid.  Dat geldt alleen voor nieuwe vestigingen, omdat rechten van bestaande bedrijven blijven bestaan. 

 

Maximale hoogte

Een andere verandering ten opzichte van het huidige bestemmingsplan is de maximale hoogte van bedrijfspanden. In het midden van het terrein mogen de panden 15 meter hoog worden, 3 meter hoger dan nu. Aan de rand van het terrein geldt die verhoging niet. Op specifieke plekken mogen de gebouwen nog meer de hoogte in, namelijk naar 20 of 30 meter. Het gaat hierbij om gebouwen van het bedrijf TKH dat uitbreidingsplannen heeft. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn 

3-D animaties te zien over de beoogde nieuwbouw van TKH. 

 

Procedure

De inloopbijeenkomst vindt plaats op 29 oktober in het gemeentehuis tussen 19.00 en 21.00 uur. Kort na de bijeenkomst volgt een inspraaktermijn van vier weken. Vervolgens gaat het bestemmingsplan volgens de verplichte procedure opnieuw naar het college, zodat burgemeester en wethouders rekening kunnen houden met reacties die zijn gegeven. Het plan wordt dan nog eventueel aangepast. Daarna kunnen inwoners zienswijzen indienen en volgt mogelijk opnieuw een aanpassing. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen.