28 juni 2019

 

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat er de komende jaren wel en niet gebeurt in het dorp. Belangrijk onderdeel is hoe omgegaan wordt met het beschikbare geld. De precieze gevolgen staan in de begroting die in november door de gemeenteraad wordt vastgesteld.