Schriftelijke vragen

Startvoorstel herontwikkeling erf Bartelerweg

x  College van burgemeester en wethouders

0 Burgemeester

Schriftelijke vragen raadsleden

x Artikel 41 (vragen)

0 Artikel 43 (inlichtingen)

0 Mondelinge vragenronde

 

Vragensteller:   de heer A. Hendriks

Datum:                15 november 2018 (vergadering commissie Ruimte en Milieu

Onderwerp:       Startvoorstel herontwikkeling erf Bartelerweg 9

Vraag:                  Wat is het voorgenomen gebruik van de schuur van 300m2

 

In te vullen door PAZ

 

Zaaknr.:                          Z/18/10133

Verzenddatum:           5 DEC. 2018

Inkomend doc. nr.      D-18-60434

Uitgaand doc. nr.       D-18-61840

Schriftelijke beantwoording

 

Behandeld:     Gijs Aslander (Ruimtelijke Ontwikkeling)

Datum :             23-11-2018

Antwoord:        De schuur van 300m2 wordt gebruikt voor de opslag van de tractor, diverse

                             machines voor de bewerking van het agrarische perceel en een

                             geïntegreerde carport. Daarnaast komt er een kleine werkplaats in voor reparatie van het

                             materieel.

 

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,

ME Kragting-de Groot

secretaris

G.J. Kok MDR burgemeester

Seniorenvoorlichting 75-plussers

x College van burgemeester en wethouders

0 Burgemeester

Schriftelijke vragen raadsleden

 x Artikel 41 (vragen)

Artikel 43 (inlichtingen)

0 Mondelinge vragenronde

 

Vragensteller:     mevrouw A. Nijhuis

Datum:                  28 november 2018 (rondvraag raadsvergadering)

Onderwerp:         Seniorenvoorlichting 75-plussers

Vraag:                    75-plussers in Haaksbergen hebben deze week van de gemeente een brief ontvangen of ze

                                  gebruik willen maken van seniorenvoorlichting. De werkwijze door middel van een terug te

                                  zenden ingevulde antwoordkaart voldoet niet aan de privacy wetgeving. Hoe gaat het college

                                  hiermee om?

 

In te vullen door PAZ

Zaaknr.:                             Z/18/10308

Verzenddatum:             13 DEC. 2018

Inkomend doc. nr.         D-18-61363

Uitgaand doc. nr.          D-18-62429

Schriftelijke beantwoording

Behandeld:   Gerrit Tharner, Ontwikkeling

Datum:           10 december 2018

Antwoord:     Naar aanleiding van uw vraag hebben wij op 7-12-2018 contact gehad met

                           de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De door ons gehanteerde werkwijze hebben wij aan hen

                           voorgelegd. Uit de reactie van de AP blijkt dat het gebruikmaken van een aanmeldkaart niet in

                           strijd is met de Algemene verordening Persoonsgegevens.

                           De AP adviseert wel om in het vervolg gebruik te maken van een antwoordenvelop. Wij zullen dit                                 advies opvolgen.

                           Afsluitend merken wij op dat de ingevulde antwoordkaarten worden behandeld door

                           medewerkers van Post NL. Zij zijn gehouden aan het bewaren van het briefgeheim. Er is daarom

                           geen sprake van het verlies van persoonsgegevens aan onbevoegden.

 

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,

M.E. Kragting de Groot secretaris

G.J. Kok MDR burgemeester

Jaarverslag en jaarplan VTH

x College van burgemeester en wethouders

0 Burgemeester

Schriftelijke vragen raadsleden

 

x Artikel 41 (vragen)

0 Artikel 43 (inlichtingen)

0 Mondelinge vragenronde

 

Vragensteller:   mevrouw A. Nijhuis

Datum:                6 december 2018 (rondvraag commissie Ruimte en Milieu)

Onderwerp:       Jaarverslag en jaarplan VTH Vraag: Waarom is het jaarverslag en jaarplan VTH nog niet

                               beschikbaar?

In te vullen door PAZ

Zaaknr.:                          Z/18/10421

Verzenddatum :          3 DEC, 2018

Inkomend doc. nr.      D-18-61978

Uitgaand doc. nr.       D-18-62431

Schriftelijke beantwoording

Behandeld:     Marjolie Rack, Ontwikkeling

Datum :            10 december 2018

Antwoord:        Volgens de afgesproken beleidscyclus wordt het jaarprogramma VTH voor 1

                              januari 2019 vastgesteld door het college en gaat vervolgens ter info naar de raad. Het

                              jaarverslag over 2018 wordt voor 1 april 2019 vastgesteld en gaat eveneens daarna ter info

                             naar de raad.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,

M.E. Kragting de Groot secretaris

G.J. Kok MDR burgemeester

HV