Platteland, Duurzaamheid & Klimaat

Het lijkt ons minder raadzaam om in onze gemeente over te gaan op het plaatsen van windmolens omdat dit in onze gemeente, vanwege de locatie, onvoldoende rendement oplevert. Er valt met een dergelijke investering meer te behalen op hiervoor gunstiger gelegen plaatsen in ons land. Daarentegen is het wel van belang om het gebruik van zonnepanelen krachtiger te stimuleren. Dit zou gestimuleerd kunnen worden door bijvoorbeeld bij het verwijderen van asbestdaken deze zodanig aan te passen dat ze geschikt zijn voor het plaatsen zonnepanelen. Om de verwijdering van asbest te bevorderen stellen we voor dat elk huishouden 2000 kilo per jaar gratis mag inleveren in plaats van de huidige 500 kilo.

 

Ook op andere milieugebieden zijn onze standpunten helder. Door klimaatveranderingen kunnen we steeds meer te maken krijgen met stortbuien. Goede waterberging wordt dus belangrijker. Er zou dan ook bij bouwprojecten meer op gelet moeten  worden dat er minder verstening plaatsvindt en dat er meer aandacht is voor groen. Bomen zijn uiterst belangrijk. Ze bevorderen de waterberging en biodiversiteit. Wanneer bomen gekapt moeten worden vanwege een ziekte, moet er gekozen worden voor een gevarieerde herplant.