Wonen & Woonomgeving

Wij constateren dat jongeren die instromen op de arbeidsmarkt door een gebrek aan geschikte woningen veelal moeite hebben om een passend onderkomen te vinden.

 

Haaksbergen Centraal zal zich, daar waar mogelijk, inzetten voor een kwalitatief en goed woningbestand dat aansluit bij de woonbehoefte. De gemeente Haaksbergen heeft hierin een regiefunctie.

 

Tevens dient er voor een goed woonklimaat te worden gezorgd met o.m. goede voorzieningen, veiligheid in het algemeen en een aantrekkelijke- en veilige openbare ruimte.