Economie & Industrie

Nu het met de economie beter gaat, willen we zoveel mogelijk inwoners en bedrijven daarvan laten meeprofiteren. Daarbij borduren we voort op het actieplan dat in de afgelopen periode is opgesteld in samenspraak met inwoners, ondernemers en gemeente. Haaksbergen Centraal wil de komende jaren geld beschikbaar stellen om verbeteringen en investeringen door te voeren, zoals gratis wifi in het centrum, Buurse en St. Isidorushoeve. Ook de herinrichting van het centrum door aanpassing van de Spoorstraat, de Markt en de Molenstraat dient aandacht te krijgen evenals het verbeteren van de routing. In het hierboven genoemde gebied zou naar ons idee meer groen op zijn plaats zijn.

 

In de kerkdorpen Buurse en St. Isidorushoeve en de buitengebieden staan we bedrijvigheid toe om de leefbaarheid te stimuleren. Met toekomstige ontwikkelingen zal men er meer rekening mee moeten houden dat er voldoende scheiding plaats vindt tussen woonwijken en industriegebieden. We zullen meer inzetten op de invulling van het bedrijventerrein Stepelo, bijvoorbeeld door aantrekkelijke pachtconstructies aan te bieden met het recht op eerste koop.