Maatwerk voor Jongeren & Ouderen

Wij  willen op maat gesneden jeugd- en jongerenwerk voor alle wijken en dorpskernen realiseren en/of in stand houden. Uitgangspunt daarbij is: aandacht voor de specifieke samenstelling van de wijk en de betrokkenheid van de bewoners. Voor kinderen moeten er voldoende en vooral veilige speelvoorzieningen zijn.

 

In de nabije toekomst zullen er steeds meer nieuwe digitale diensten op ons af komen. Ouderen, en zij niet alleen, moeten gestimuleerd worden tot het aanleren van digitale vaardigheden. Door een goede inzet van deze middelen kunnen mensen ook langer zelfredzaam blijven, waardoor het vaak mogelijk is dat ouderen, mede door een koppeling van wonen en zorg, langer thuis kunnen blijven wonen. Wij vinden dat de gemeentelijke overheid vanuit zijn publieke taak deze opgave samen met ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties moet oppakken en intensiveren. De gemeente kan zo helpen de kwaliteit van wonen en leven voor ons allemaal te verbeteren. Haaksbergen Centraal wil die uitdaging aan gaan.

 

Daarnaast willen we voor inwoners, vanaf 67 jaar, de gemeentepolis bij Menzis toegankelijk maken tot 130% van het minimuminkomen in plaats van de huidige 120%.