Positief vooruitzien

Het is van belang de blik te richten op de toekomst. Mede daarom hebben we met elkaar de Visie 2030 omarmd om zo een zelfstandige gemeente te kunnen zijn en blijven.


Medio 2020 komt er een nieuwe Omgevingswet waarvan het motto luidt, “Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit “. De Omgevingswet staat voor een maximaal evenwicht tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving, wat vraagt om een brede kijk, visie en maatwerk van zowel de gemeenteraad als het college, met de aantekening dat niet alles ‘in beton gegoten’ is.