Openbare orde & Veiligheid

Haaksbergen is één van de veiligste gemeenten in Nederland en wij vinden dat dit ook zo moet blijven. Inwoners  moeten zich veilig voelen in hun leefomgeving zoals in huis, op straat en in de openbare gebouwen die zij bezoeken. Goed overleg met de politie en brandweer over mankracht en inzet is noodzakelijk. Hierbij kunnen Boa's en wijkagenten door hun zichtbare aanwezigheid en contact met inwoners veel doen en daarmee de leefbaarheid vergroten. Het buitengebied van Haaksbergen wordt de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met inbraken en drugsoverlast. Wij vinden het belangrijk dat er aandacht/prioriteit is voor deze problematiek.