Vrijetijdseconomie

Het toerisme in Haaksbergen drijft voor een belangrijk deel op de mooie natuur van ons buiten-gebied en de agrarische sector. Wij zijn er van overtuigd dat het toerisme profiteert van een renderende agrarische sector, waarbij de optimale uitstraling van het platteland toeristen aanspreekt. Als Haaksbergen Centraal is ons beleid er dan ook op gericht om de sectoren toerisme, landbouw en natuurbeheer nog beter met elkaar te laten samenwerken voor wederzijdse versterking, dit kan uitstekend onder meer via “De Groene Waaier”.

 

Verder zijn we een voorstander van intensiever, grensoverschrijdende- toeristische samenwerking omdat dit kan leiden tot een extra economische impuls voor Haaksbergen.

               

Geen verhoging van de toeristenbelasting. De gelden die via deze weg binnen komen, worden besteed aan waar ze voor bedoeld zijn, namelijk het in stand houden en versterken van de toeristische sector. Wel zijn wij bereid om alles wat meer ontvangen wordt aan toeristenbelasting dan in het peiljaar 2016, ten goede te laten komen aan het “Platform Stichting Haaksbergen Promotie”.