Zorg, Werk & Onderwijs

De bouw van mantelzorgwoningen op eigen erf moet mogelijk zijn, zodat inwoners die altijd in het buitengebied hebben gewoond ook op latere leeftijd daar kunnen blijven wonen.

               

Vrijwilligers en mantelzorg zijn onmisbaar voor mensen die zorg nodig hebben. Maar kunnen professionele hulp niet vervangen. Haaksbergen Centraal wil het vele werk dat mantelzorg verricht niet alleen moreel waarderen, maar ook financieel in de vorm van een tegemoetkoming in de kosten tot een maximum bedrag van € 300,– op jaarbasis.

               

Ook de onmisbare professionele hulpverleners kunnen op onze aandacht rekenen. Op betaalde ondersteuning mag niet bezuinigd worden.

 

Werk is de manier om deel te nemen aan de maatschappij. De economische crisis hebben we achter ons gelaten, echter extra aandacht voor de oudere werklozen is noodzakelijk.

               

Om een aantrekkelijk dorp te zijn en te blijven is het essentieel dat het voortgezet onderwijs in Haaksbergen behouden blijft.