30 september 2019

 

Het huidige college is van mening dat het voorstel aangaande de uitbreidingsplannen van Afvalverwerkingsbedrijf Langezaal een "schoolvoorbeeld" is.

Wij zijn daar erg verbaasd over aangezien het bijbehorende dossier onvolledige, onjuiste en tegenstrijdige informatie laat zien.